Het service-abonnement geeft garanties voor ontstane schade, reparaties en onderhoud Hiervoor heeft PV Care een verzekeringscontract afgesloten bij Solar Insurance & Finance. Deze verzekering zorgt voor de dekking van de garanties die in het service-abonnement zijn opgenomen.

  • Gemak, in één keer een volledige dekking geregeld.
  • Zorgeloos, er is nooit sprake van onderverzekering.
  • Geen discussie of uw zonnepanelen wel of niet worden gedekt door uw brand- of woonhuisverzekering.
  • Verzekering tegen diefstal, ook zonder sporen van braak.
  • Compensatie van uw productieverlies.
  • Samenwerking met solide verzekeraars.
  • Zekerheid.
  • Verzekert standaard uw PV installatie tegen schade door storm, hagel, bliksem, overspanning, diefstal, brand, vandalisme of ander van buitenaf komend onheil, alsmede productieverlies.
  • De uitbreidingsoptie ‘Eigen gebrek en garantie’ kan worden gekozen wanneer de toegepaste panelen door Solar Insurance zijn gecertificeerd. Certificering is het gevolg van een positieve audit op technische en financiële aspecten en milieu- en arbeidsomstandigheden in de fabriek.
  • Voor zover de fabrikant geen vergoeding verleent, dekt de optie ‘Eigen gebrek en garantie’ de schade die wordt veroorzaakt door een minderwaardige eigenschap (een eigen gebrek) aan uw zonnepanelen of omvormers. Zo’n gebrek kan grote verliezen tot gevolg hebben. Een defect onderdeel moet gecontroleerd, gedemonteerd en vervangen worden. In deze periode ligt (een deel van) uw installatie stil en loopt u inkomsten mis.

TERUG NAAR SERVICECONTRACT

Nieuws

Zonne-energie wordt de belangrijkste bron van energie op aarde, ook in Nederland

Lees meer...