• Solar Boulevard is een totaalconcept voor monitoring van operationele zonne-energie installaties. Hiermee heeft PV Care online inzicht in de dagelijkse performance van de aangesloten PV installaties. Tegelijkertijd kan de eigenaar van een PV installatie via de web portal ook online informatie verkrijgen over de dagelijks gerealiseerde energieopbrengst en daarmee het rendement van zijn investering in zonne-energieproducten.
  • Op grond van alle automatisch verzamelde meetgegevens, berekent Solar Boulevard per installatie dagelijks of de gerealiseerde energieopbrengst niet uit de toon valt in vergelijking van soortgelijke installaties bij u in de buurt. Bij de berekening van dit gemiddelde wordt zorgvuldig rekening gehouden met de capaciteit van iedere individuele installatie, de hellingshoek waaronder deze ter plaatse is gemonteerd en de afwijking ten opzichte van de optimale zuid-oriëntatie.
  • PV Care controleert dagelijks de aangesloten PV installaties, waardoor inzicht ontstaat welke installaties substantieel minder presteren dan vergelijkbare PV installaties. Slecht presterende PV installaties worden gesignaleerd, en wordt binnen 24 uur na vaststelling actie ondernomen.

TERUG NAAR SERVICECONTRACT

Nieuws

Gemiddelde opbrengsten zonne-energie systeem in Nederland in 2015

 

Recente cijfers geven aan dat er in 2015 circa 6% meer zonne-instraling was dan het langjarige gemiddelde. Reden voor SolarCare, om net als voorgaande jaren, te onderzoeken hoe dit in de praktijk tot uiting is gekomen in de daadwerkelijke zon PV opbrengsten. 

Lees meer...