• PV-Guard is een totaalconcept voor monitoring van operationele zonne-energie systemen. Hiermee heeft PV Care online inzicht in de dagelijkse performance van de aangesloten solar installaties. Tegelijkertijd kan de eigenaar van een solar installatie via het systeem ook online informatie verkrijgen over de dagelijks gerealiseerde energieopbrengst en daarmee het rendement van uw investering in zonne-energieproducten.
  • Op grond van alle automatisch verzamelde meetgegevens, berekent PV-Guard per systeem dagelijks of de gerealiseerde energieopbrengst niet uit de toon valt in vergelijking van soortgelijke systemen bij u in de buurt. Bij de berekening van dit gemiddelde wordt zorgvuldig rekening gehouden met de capaciteit van iedere individuele installatie, de hellingshoek waaronder deze ter plaatse is gemonteerd en de afwijking ten opzichte van de optimale zuid-oriëntatie.
  • PV Care controleert dagelijks de aangesloten solar systemen, waardoor inzicht ontstaat welke systemen substantieel minder presteren dan vergelijkbare solar systemen. Slecht presterende solar systemen worden gesignaleerd, en wordt binnen 24 uur na vaststelling actie ondernomen.

TERUG NAAR SERVICECONTRACT

Nieuws

Salderen werkt goed, maar particulier verdient wel meer informatie.

Particulieren moeten over voldoende informatie kunnen beschikken om goed te kunnen beslissen met welk energiebedrijf men zaken wil doen. Dit geldt ook voor informatie die consumenten nodig hebben over opbrengst van hun zonnepanelen. Autoriteit Consument en Markt kijkt toe of deze informatie voldoende is in offertes, websites en nota’s van energieleveranciers. ACM heeft een brief gestuurd naar alle energieleveranciers dat de informatievertrekking over salderen en terugleververgoedingen onvoldoende is bij veel energiebedrijven. ACM kan bevestigen dat de energiebedrijven het salderen wel goed financieel doorrekenen in de nota’s. Consumenten hoeven dus niet bang te zijn dat zij geen geld voor hun stroom krijgen.

meer informatie  HIER