• PV-Guard is een totaalconcept voor monitoring van operationele zonne-energie systemen. Hiermee heeft PV Care online inzicht in de dagelijkse performance van de aangesloten solar installaties. Tegelijkertijd kan de eigenaar van een solar installatie via het systeem ook online informatie verkrijgen over de dagelijks gerealiseerde energieopbrengst en daarmee het rendement van uw investering in zonne-energieproducten.
  • Op grond van alle automatisch verzamelde meetgegevens, berekent PV-Guard per systeem dagelijks of de gerealiseerde energieopbrengst niet uit de toon valt in vergelijking van soortgelijke systemen bij u in de buurt. Bij de berekening van dit gemiddelde wordt zorgvuldig rekening gehouden met de capaciteit van iedere individuele installatie, de hellingshoek waaronder deze ter plaatse is gemonteerd en de afwijking ten opzichte van de optimale zuid-oriëntatie.
  • PV Care controleert dagelijks de aangesloten solar systemen, waardoor inzicht ontstaat welke systemen substantieel minder presteren dan vergelijkbare solar systemen. Slecht presterende solar systemen worden gesignaleerd, en wordt binnen 24 uur na vaststelling actie ondernomen.

TERUG NAAR SERVICECONTRACT

Nieuws

In 2015 wil veertien procent van de woningbezitters in Nederland zonnepanelen installeren. Marktonderzoeker GfK trekt deze conclusie in een voor Milieu Centraal uitgevoerd onderzoek. In de resultaten valt op dat woningeigenaren (veertien procent) meer bereid zijn zonnepanelen te installeren dan huurders (vier procent).

Lees meer...