Saldering is het effectiefste instrument om de ambitie voor hernieuwbare elektriciteit op te schroeven.

Dit blijkt uit het SEO-onderzoek 'Nieuwe impulsen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening in 2020-2030'.

Greenpeace en Nuon lieten dit onderzoek uitvoeren door SEO. SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Hoofdconclusie uit het rapport – en de conclusie waarmee Greenpeace en NUON de publiciteit zoeken – is dat als men het Energieakkoord waarmaakt en doortrekt, er al in 2030 60 procent schone energie geleverd kan worden. ‘Het bestaande beleid blijkt daarvoor een geschikte basis is, mits het tempo waarin we omschakelen naar schone energie ook ná de looptijd van het Energieakkoord (2023) vastgehouden wordt. En dat is precies waar nu de schoen wringt’, aldus Greenpeace en Nuon.

In het rapport wordt uitgebreid geanalyseerd wat het zou betekenen als men de salderingsregeling niet afbouwt, maar juist verruimd. Aan het eind van het rapport wordt het volgende geconcludeerd:

‘Dit rapport concludeert dat bestaand beleid een geschikte basis is voor intensivering van het stimuleringsbeleid. In het algemeen geldt dat financiële stimulering de voorkeur verdient boven indirecte financiële stimulering of niet-financiële regulering. Dit betreft investeringssubsidies, exploitatiesubsidies en uitbreiding van salderingsmogelijkheden die als effectief zijn beoordeeld. Ook de kosteneffectiviteit van deze maatregelen is hoger dan mogelijke alternatieven. Maatregelen zoals een rol voor de overheid als launching customer zijn hooguit een aanvulling op de werking van financiële stimuleringsmaatregelen.’

Bron: gehele artikel solarmagazine.nl

Nieuws

Gemiddelde opbrengsten zonne-energie systeem in Nederland in 2015

 

Recente cijfers geven aan dat er in 2015 circa 6% meer zonne-instraling was dan het langjarige gemiddelde. Reden voor SolarCare, om net als voorgaande jaren, te onderzoeken hoe dit in de praktijk tot uiting is gekomen in de daadwerkelijke zon PV opbrengsten. 

Lees meer...