PV Care heeft een inspectie uitgevoerd van een PV systeem bij een agrarisch bedrijf met een schuindak opstelling (damwandprofiel). We hebben vastgesteld dat de strengen in de omvormer niet genummerd of gelabeld waren, net zomin als de strengen vanaf de dak doorvoer buiten op het dak.

De aangelegde installatie zorgde voor het ontbreken van twee verbanden:

~ verband tussen installatieschema en strengverdeling;

~ verband tussen strengverdeling en panelen.

De constatering bij deze inspectie heeft een veel voorkomende oorzaak die we vaker zien. Bij de aanleg van het PV systeem is sprake van een korte termijn visie met geen focus op veiligheid en onderhoud.

NEN 1010

Het advies dat in NEN 1010 wordt gegeven is tweeledig:

- NEN 1010 bevat geen specifieke voorschriften voor de aanduiding van de L+-geleider (positieve pool) en de L-geleider (negatieve pool) in gelijkstroomketens. Bepaling 514.3.4 van NEN 1010:2015 houdt wel in dat deze geleiders door middel van kleuren of cijfers moeten worden aangeduid. De kleurcodering van gelijkstroomketens is internationaal in bewerking.

- Bij installatie verdient het aanbeveling om kabels blijvend, leesbaar en onuitwisbaar te markeren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van labels met het strengnummer direct bevestigd aan de kabels of op buizen of kabelgoten die dienen voor bescherming tegen mechanische beschadiging. 

Diensten PV Care

PV Care neemt je aan de hand van praktijkcases graag mee in de wereld van inspectie, onderhoud en keuring van zonne-energiesystemen. De voorbeelden uit de praktijk voorzien wij van tips en adviezen rondom de eisen die wettelijk worden gesteld. PV Care begeleidt en informeert jou over hetgeen wij vaststellen en ontzorgt vervolgens volledig. Voor meer informatie over keuringen van PV systemen kun je contact opnemen via onze website: www.pv-care.com.

Nieuws


PV Care heeft een inspectie uitgevoerd van een PV systeem bij een agrarisch bedrijf met een schuindak opstelling (damwandprofiel). We hebben vastgesteld dat de strengen in de omvormer niet genummerd of gelabeld waren, net zomin als de strengen vanaf de dak doorvoer buiten op het dak.

Lees meer...