Laat jouw zonne-energiesysteem inspecteren, zeker als het net is geïnstalleerd. Met een opleverkeuring weet je zeker of jouw systeem voldoet aan de eisen en veilig is. Hiermee voorkom je problemen en onverwachte kosten.

Dit is afhankelijk van het soort inspectie. Wij kijken naar:

  • Legplan en documentatie van het zonne-energiesysteem;
  • De veiligheid van het geïnstalleerde systeem;
  • De huidige staat en betrouwbaarheid van het systeem
  • De efficiëntie en opbrengst van het systeem.

PV Care maakt onderscheid in de volgende soorten inspecties:

  • Scope 12 inspectie wordt vaak voorgeschreven door de verzekeraar;
  • NEN 1010 inspectie (opleverinspectie), hiermee worden alle belangrijke onderdelen getoetst;
  • Smart Check heeft als doel op specifiek en efficiënt het PV-systeem te checken op de belangrijke onderdelen en kleine corrigerende werkzaamheden uit te voeren.
  • Drone inspectie, hierbij wordt met behulp van een drone die is uitgerust met o.a. een warmtebeeld camera het systeem in beeld gebracht. Aansluitend wordt met speciale software de beelden geanalyseerd.

Lees hier alles over onze inspecties.

Bekijk hier al onze inspecties en vul het formulier in om een inspectie aan te vragen.

Scope 12 is dé Nederlandse richtlijn voor het inspecteren van zonne-energiesystemen. Bij de Scope 12 Inspectie controleren we het complete zonne-energiesysteem op alle belangrijke punten voor veiligheid en goede werking. De Scope 12 Inspectie wordt volgens een gecertificeerd protocol uitgevoerd.

Bij een aanvraag voor het verzekeren van een zonne-energiesysteem zal de verzekeraar zijn eisenpakket kenbaar maken, hierin staat o.a. vermeld welke inspectie wordt geëist met eventuele aanvullende voorwaarden. Vaak is een Scope 12 inspectie vereist.