Privacy

Privacyverklaring PV Care B.V. 

PV Care is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. PV Care houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. 

 Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt 
  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door PV Care en/of haar groepsmaatschappijen. 
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan PV Care uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de servicepartners van PV Care 
  • Wanneer u contact heeft met PV Care om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media 
  • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van PV-installatie gegevens en/of opbrengstgegevens 
  • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole 
  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media 
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek 
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door PV Care, de groepsmaatschappijen van PV Care, en de servicepartners van PV Care. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we rekening proberen te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal 
 Beveiliging en bewaartermijn 

PV Care gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt PV Care ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen PV Care toegang tot uw gegevens. PV Care bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden. 

 E-mail 

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van PV Care waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (Infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (Productmail). Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van PV Care en/of (service)partners van PV Care (Actiemail) en/of nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (Nieuwsbrief). U kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. 

 Recht van verzet 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u gebruik maken van ons afmeldformulier. PV Care zal zo snel mogelijk na ontvangst van het formulier het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen. 

 Gebruik persoonsgegevens door derden 

PV Care laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden. 

 Wijzigingen 

PV Care behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van PV Care. 

Arnhem, 1 januari 2020 

Disclaimer 

De op de site getoonde informatie wordt door PV Care met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.  

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.  
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door PV Care uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. 

Copyright 

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij PV Care en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.  

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van PV Care. 

Cookiebeleid 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaan wanneer je onze website gebruikt. PV Care maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat jij weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. PV Care is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens op pv-care.com. Wij gebruiken functionele cookies om de web site te laten werken, analytische cookies om onze website te verbeteren en te personaliseren voor jou. Tot slot gebruiken we marketingcookies, dit doen we om op basis van jouw online zoek- en surfgedrag mogelijke aanbiedingen of acties te kunnen doen.