Scope 12 keuring voor zonnepanelen

Op zoek naar een Scope 12 keuring voor zonnepanelen? Daarmee helpen we je graag! Met deze keuring controleren we zonnepaneleninstallaties volgens Scope 12 richtlijnen. Onze gediplomeerde inspecteurs voeren de keuring uit en maken een rapportage van de bevindingen. Hierbij helpen we bij elke stap, van de offerte voor de keuring tot en met de ‘goedkeur’ van de zonnepaneleninstallatie. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via ons formulier.

Wat is een Scope 12 keuring?

SCIOS Scope 12 is een richtlijn voor inspectie van zonnepaneleninstallaties. Deze richtlijnen maken het mogelijk om een goede keuring uit te voeren waarbij de gehele zonnepaneleninstallatie wordt geïnspecteerd. Tijdens de inspectie kijken we naar de kwaliteit, de veiligheid en de staat van de installatie. De hele zonne-energiesector en verzekeraars gebruiken Scope 12 als leidende norm om zonnepaneleninstallaties te keuren.

scope 12 keuring pv care

Wat houdt een Scope 12 keuring in?

Een volledige keuring van een zonnepaneleninstallatie. Zonnepanelen, omvormers, optimizers, bekabeling, constructie, ballast en de elektrische aansluiting in de meterkast maken allemaal onderdeel uit van de keuring. Deze keuring heeft 3 stappen:

  • Visuele controle
  • Meting en beproeving
  • Rapportage

Hiermee keurt de inspecteur een zonnepaneleninstallatie op alle belangrijke punten. De inspecteur bekijkt de installatie, meet verschillende waardes en maakt vervolgens een rapportage van alle bevindingen. Wanneer het de eerste keuring is bij een zonnepaneleninstallatie, noemen we dit de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI), hierbij brengen we een systeem volledig in kaart. Alle keuringen die volgen na deze EBI zijn een Periodieke Inspectie (PI). De uitvoering van een PI verloopt sneller en makkelijker omdat er al eerder een keuring is uitgevoerd.

Wie voert de Scope 12 keuring uit?

Een scope 12 keuring wordt altijd uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur. De inspecteur heeft hiervoor een SCIOS Scope 12 opleiding gedaan en is in de praktijk getoetst. Zo weet je altijd zeker dat een scope 12 inspectie door een vakbekwame specialist wordt uitgevoerd.

scope 12 keuring pv care

Wat gebeurt er na de inspectie?

Na afloop van een inspectie stelt de inspecteur een rapportage op met daarin alle bevindingen en concrete actiepunten. We denken graag mee en geven advies waar direct mee gewerkt kan worden. Zo maken we de verbeterpunten meteen duidelijk om eventuele gebreken aan de zonnepanelen installatie te verhelpen. Wanneer er herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd zal er een herinspectie plaatsvinden. Tijdens een herinspectie inspecteren we het systeem nogmaals op de verbeterpunten van de vorige keuring. Alles in orde? Dan zal de inspectie worden afgemeld door de inspecteur in het SCIOS portaal. Hiermee voldoet de installatie aan de Scope 12 richtlijnen.

Is een Scope 12 keuring verplicht?

De Scope 12 keuring is nog niet verplicht voor alle zonnepaneleninstallaties. Ondanks dat eisen verzekeraars vaak wel een Scope 12 keuring voor het afsluiten van een verzekering. Zeker bij systemen met grote aantallen zonnepanelen (50+) is een keuring gebruikelijk. Vraag bij de verzekeraar na wat de eisen zijn om jouw zonnepaneleninstallatie te verzekeren.

scope 12 keuring pv care

Dit hebben we van je nodig

Voordat we inspecties uit kunnen voeren hebben we enkele documenten nodig. Deze documenten zijn onderdeel van de inspectie. Onderstaande bestanden  zijn nodig voor een Scope 12 keuring:

  • Legplan van de zonnepanelen
  • Ballastplan
  • Kabelplan (stringplan) en kabelberekening
  • Meer dan 50 zonnepanelen? Dan is ook een verklaring met een constructieberekening voor de dakconstructie benodigd.

In het kader van veilig werken moeten de omvormer(s) en zonnepanelen veilig bereikbaar zijn zodat de inspecteur veilig kan werken.

Scope 12 offerte

Vraag vrijblijvend een scope 12 keuring offerte aan!

Hulp nodig? Bel ons gerust voor advies over de Scope 12 keuring.

NL: 085-130 63 95
BE: 038-08 24 09

Veelgestelde vragen over scope 12

Een scope 12 keuring is een inspectie die gericht is op het beoordelen van de veiligheid en betrouwbaarheid van zonnepaneel installaties.

Een scope 12 keuring is belangrijk om ervoor te zorgen dat zonnepaneel installaties geen gevaar opleveren en zijn geïnstalleerd volgens de geldende normen. Door uw zonnepaneel installatie aan een scope 12 keuring te onderwerpen kunnen mogelijke problemen vroegtijdig worden opgespoord en verholpen, wat kan helpen bij het voorkomen van ongevallen en storingen. Kortom, voor uw veiligheid, de verzekering én een goed rendement.

Een scope 12 keuring is verplicht bij alle zonnepaneel installaties met 50 zonnepanelen of meer op een gebouw. In veel gevallen zal de verzekering ook om een scope 12 keuring vragen zodat de zonnepaneel installatie kan worden verzekerd.

Een scope 12 keuring dient altijd te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde inspecteur. Onze inspecteurs zijn SCIOS Scope 12 gecertificeerd.

Als een zonnepaneel installatie niet voldoet aan de geldende scope 12 richtlijnen zal dat worden vastgesteld in het inspectierapport met bevindingen en aanbevelingen. Hierna zal de installatie moeten worden aangepast en de nodige maatregelen worden getroffen om de installatie in overeenstemming te brengen met de geldende scope 12 richtlijnen.

Bekijk onze andere inspecties

NEN1010 Inspectie
Defecten zonnepanelen, omvormers of optimizers pv care
Smart Check
PV Care Smart Check zonnepanelen scope 12 inspectie
Drone Inspectie
Drone inspectie zonnepanelen pv systeem solar