Wat is aarden/vereffenen?

Een vereffening is de verbinding tussen twee metalen delen in een installatie. Het waarborgt de potentiaalvereffening. Een potentiaalvereffening koppelt alle onderdelen in een gebouw die stroom kunnen geleiden en zorgt er dus voor dat wanneer een onderdeel onder spanning staat, dat de rest van de installatie op hetzelfde spanningsniveau komt waardoor er dus geen potentiaalverschil meer is. De vereffeningsleiding wordt aangesloten op de hoofdaardrail. Zo creëren de vereffeningsleidingen een veilige verbinding tussen diverse elektrische installaties in een gebouw.

inspectie zonnepark pv care

Soorten vereffening

Er zijn twee soorten vereffeningsleidingen, namelijk beschermende vereffeningsleidingen en aanvullende beschermende vereffeningsleiding.

Een beschermende vereffeningsleiding is de leiding die de hoofdaardrail of hoofdaardklem verbindt met vreemde geleidende delen van de gebouwconstructie, denk aan gas en water, metalen centrale verwarmings- en luchtbehandelingssystemen of metalen mantels van telecommunicatiekabels.

Een aanvullende beschermende vereffeningsleiding is de leiding die een metalen gestel verbindt met andere metalen gestellen (onderling verbinden) of vreemde geleidende delen.

Vereffenen en NEN 1010

De NEN 1010 (712.54) stelt het vereffenen van een PV-installatie verplicht. Het montagesysteem wordt gezien als een metalen constructie en moet dus vereffend worden. De zonnepanelen zijn dubbel geïsoleerd en hoeven niet vereffend te worden. Om te zorgen dat een PV-installatie veilig wordt aangelegd is het belangrijk om de richtlijnen van de NEN 1010 te volgen.

Voor een functionele vereffeningsleiding wordt vaak een groen/gele draad gebruikt. Dit mag echter niet volgens de NEN 1010. De norm zegt niet welke kleur de draad wel moet hebben, maar meestal wordt een zwarte of blanke draad gebruikt.

Bekijk onze inspecties

Onze recente berichten: