Zonnepanelen-installateurs onvoldoende op hoogte van NEN1010, roep om APK- en opleverkeuring

Installateurs van PV-systemen lijken onvoldoende op de hoogte van de voorschriften van de NEN1010. Het devies van marktexperts? Roep een opleverkeuring voor PV-systemen in het leven aangevuld met een periodieke inspectie van de PV-systemen.

De NEN1010:2015 bestaat sinds oktober 2015 en is per 1 januari 2017 opgenomen in het bestaande Bouwbesluit. De norm heeft een aantal expliciete voorschriften voor PV-systemen. Maar in de sterk groeiende PV-sector staat veiligheid van een installatie steeds meer onder druk. Wat er zoal misgaat in de praktijk.

Allereerst wordt een PV-systeem na oplevering zelden voldoende doorgemeten en er wordt geen of beperkte documentatie overhandigd. De huidige NEN1010 verplicht dit wél. De overheid handhaaft niet of summier op de veiligheid van elektrotechnische installaties, dus daar ligt een risico.’ PV Care pleit voor een opleverkeuring, bijvoorbeeld zoals in België verplicht is: een opleverkeuring waarbij een onafhankelijke externe inspecteur de installatie controleert.

Periodieke keuringen 

Naast technische oplossingen zijn er ook structurele oplossingen om de kwaliteit van PV-installaties te verbeteren! Een werkgroep binnen Holland Solar discussieert over het nut van inspecties van nieuwe en bestaande PV-installaties waarbij ook opdrachtgevers – agrarische en niet-agrarische sector, verzekeraars en de PV-branche – zijn betrokken. Bij inspecties moet een onderscheid worden gemaakt in installatiegrootte. Voor systemen in huis en kleinere kantoren kan een periodieke “quick scan” op basis van de NEN8025 volstaan. Het is feitelijk een afgeslankte versie van een complete keuring van alle technische installaties in een woning. Voor grotere installaties vanaf circa 200 panelen is een elektrotechnische inspectie op zijn plaats. Voor echt grote systemen is een oplever- en periodieke keuring een oplossing. De meeste verzekeraars willen bij grotere systemen vooraf een risico-inspectie laten uitvoeren voordat er een polis wordt afgegeven.

Periodieke APK 

Een periodieke APK voor PV-installaties ‘Doe om de 1 tot 3 jaar een dergelijke keuring op een aantal meetpunten. Bij een afkeuring krijgt een eigenaar de tijd om het gebrek te laten herstellen. Gebeurt dat niet, dan kan de netbeheerder besluiten iemand van de spanning te halen. Misschien een rigoureuze maatregel, maar dat zet mensen wel aan het denken over veiligheid.