Onderzoek door Faudzi – Flame Propagation Between Flat Roofing and Photovoltaic Installations. In het onderzoek is een ‘kritieke spouwhoogte’ – van 17 à 20 centimeter – gevonden tussen het platte dak en het zonnepaneel.

Boven de kritieke spouwhoogte blijkt het risico van grote brandschade klein te zijn. Daaronder werkt de spouw als een versneller: een trage of normale branduitbreidingssnelheid wordt dan omgezet in een snelle tot zeer snelle branduitbreiding.

Pmma-plaat
Voor de scriptie voerde Faudzi een experimenteel onderzoek uit om een ​​beter inzicht te krijgen in de verspreiding van vuur tussen een plat dak en pv-installaties, om zo de invloed van de afstand tussen de openingen op het branduitbreidingspotentieel te bepalen. Bij de experimenten werden een 30 millimeter brede polymethylmethacrylaat (pmma-)plaat en een roestvrijstalen plaat gebruikt als een surrogaat voor respectievelijk een brandbaar dakbedekkingsmateriaal en een onbrandbaar zonnepaneel.

De vooruitgang van het zogenaamde vlamfront en het massaverlies werd gemeten, alsook de temperaturen van de ppma-plaat, gasfasetemperaturen in de spleet en stralingswarmteflux. Voor de tests met een spouwhoogte van meer dan 20 centimeter werden constante vlamspreidingssnelheden bereikt en de brandsnelheid van 0,15 tot 0,20 millimeter per seconde is vergelijkbaar met een vrij brandend scenario. Voor kleinere afstanden had de vlamuitbreiding echter een groeifase gevolgd door een snelle versnelling zodra de vlammen de modules bereikten.

Gevaar vlamverspreiding geminimaliseerd
Hierbij werd een vlamverspreidingssnelheid van 2 millimeter per seconde geregistreerd voor alle afstanden kleiner dan deze kritische waarde. Het experimentele onderzoek bracht hiermee volgens Faudzi het belang aan het licht van een kritische spleetafstand (red. spouwhoogte) voor pv-installaties waarboven het gevaar van horizontale vlamverspreiding zou kunnen worden geminimaliseerd.

Soortgelijke experimenten uitgevoerd met echte zonnepanelen komen overeen met de trends die zijn waargenomen in de experimentele opstelling. De bevindingen kunnen volgens de betrokkenen een voorlopig inzicht vormen in de impact van zonnepanelen op vlammen die zich over het dak verspreiden.