Opbrengst zonnepanelen in Nederland in 2019

De opbrengst van zonnepanelen is in Nederland in 2019 gemiddeld uitgekomen op 0,92 kilowattuur per wattpiek; 6 procent lager dan in het topjaar 2018. 

In 2019 lagen de zon-opbrengsten gemiddeld 4 procent hoger dan de langjarige gemiddelden. Ondanks de diverse hitterecord-temperaturen betekende dit voor zonnepanelen in deze perioden een verminderde prestatie.

Uit ons bestand van dagelijks gemonitorde PV systemen, dit jaar zo’n 4.000 systemen, verspreid over heel Nederland en België is nader onderzoek gedaan naar de opbrengsten per wattpiek. 

In het afgebeelde kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kilowattpiek per geïnstalleerd wattpiek paneelvermogen voor 2019 in kaart gebracht. Tussen haakjes staan de cijfers voor 2018. In 2019 komt de analyse voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,92 kilowattuur per wattpiek.

2017: 0,88 kilowattuur per wattpiek
2018: 0,98 kilowattuur per wattpiek
2019: 0,92 kilowattuur per wattpiek

bron: SolarCare – Solar Boulevard.