Voor de installatiebranche en de industrie staat veiligheid altijd en onder alle omstandigheden voorop. Hoewel uit het onderzoek niet blijkt of leden van Holland Solar betrokken zijn bij de installaties die brand hebben veroorzaakt, wordt er in algemeenheid gewezen op de regels voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Het gaat daarbij met name om de correcte installatie van connectoren en de eisen van brandwerendheid bij zogenoemde in-daksystemen.

Connectoren aan de DC-zijde moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 62852. De combinatie van steker en contrastekker moet van hetzelfde fabricaat en type zijn. Het combineren van stekers en contrastekkers van verschillende fabricaten is alleen toegelaten indien beide fabrikanten de compatibiliteit van de steker- contrastekercombinatie onderschrijven middels een certificaat.

Het wordt aanbevolen dat elke combinatie van steker en contrastekker van hetzelfde fabricaat is.

De incidenten die zich voordoen bij zogenoemde indak-systemen. Dit zijn daken waarin de zonnepanelen niet op het dak liggen, maar zijn geïntegreerd in het dakwerk. Vaak worden deze systemen niet geplaatst door installateurs, dit gebeurt door bouwers. Er wordt op gewezen dat het niet wenselijk is dat bouwbedrijven, die niet beschikken over kennis van elektrotechniek- deze installaties plaatsen.