PV Care is gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties van PV-systemen en gaat zich ook richten op de aangekondigde SCIOS Scope 12 “Inspecties van Zonnestroominstallaties”.

Wat is een SCIOS SCOPE 12 inspectie?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan Zonnestroom installaties, ook wel PV-installatie of doorgaans zonnepanelen genoemd. Daarnaast zijn er helaas legio voorbeelden te noemen die uitwijzen dat ook het brandrisico niet onderschat mag worden. Vooral dit laatste is bij de verzekeraars een “hot item”. 

SCIOS Scope 12 is gericht zijn op het in kaart brengen van de risico’s.

Het uitgangspunt van de SCIOS Scope 12 certificatieregeling is het komen tot:

  • Een gestandaardiseerde inspectiemethode;
  • Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (geborgd in de SCIOS Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);
  • Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als installateur/of installatie eigenaar:

  • Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de verantwoordelijke voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt;
  • De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;
  • U voorkomt mogelijke schade.

Nu uw PV-systeem laten inspecteren?

Wilt u uw PV-systeem nu al laten beoordelen door één van onze deskundige dan kunnen wij dat prima voor u uitvoeren aan de hand van de geldende normeringen. U krijgt een gelijkwaardig product echter nog niet verbonden aan de aankomende certificatieregeling.

Heeft u vragen omtrent inspecties? Neem gerust contact met ons op via EMAIL of bel ons.