2020 een ramp jaar? Niet voor zonnepanelen. De meeropbrengst energie van het afgelopen jaar ten opzichte van andere jaren was zelfs 12,6 procent. 

Veel zonuren

Vooral het voorjaar van 2020 was extreem zonnig met veel zonuren. April had bijvoorbeeld 60% meer zonuren dan normaal gesproken. Gunstig voor de opbrengst van zonnepanelen. Afgelopen kalenderjaar lag het aantal zonuren 265 uur boven de norm. Vooral het zuiden van Nederland profiteerde dit jaar van de zon. De Zeeuwen spannen de kroon wat betreft opbrengst, zoals te zien is op de kaart.

aart opbrengst zonnepanelen 2020

Coronacrisis

Ook wij kunnen niet om dit onderwerp heen. De coronacrisis is één van de oorzaken van extra opbrengst het afgelopen jaar. Dat komt omdat het aantal vluchten en reizen met de auto aanzienlijk is gedaald. Omdat er nauwelijks werd gereisd resulteerde dit in een heldere lucht en dus meer opbrengst voor zonne-energiesystemen (bron: solarmagazine.nl).